Privacy en cookie statement

Jannie Hopman Leefstijl- en loopbaancoach inclusief de website www.leefstijlplanvoorjou.nl

Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach, neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach heeft dit Privacy en Cookiestatement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Jannie Hopman Leefstijl- en loopbaancoach bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit statement is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerking persoonsgegevens door Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach

Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je dienstverlening van mij afneemt, dan vraag ik je waarschijnlijk meer gegevens zoals een ingevuld intakeboekje en/of andere opdrachten. Alles wat geschreven en gezegd is tijdens onze contacten (telefoon, mail, face-to-face, whatsapp, messenger etc.), blijft mij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking en/of de dienstverlening.
 • Nieuwsbrief: Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt regelmatig verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: Op de website van Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach namelijk www.leefstijlplanvoorjou.nl  (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

2. Delen met derden

Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

3. Cookies

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics en Facebook Pixel). Via deze cookies krijgt Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach heeft hier geen invloed op. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach heeft Google geen toestemming gegeven om de via Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

4. Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach je persoonsgegevens.

6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jannie@leefstijlplanvoorjou.nl. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

7. Beveiliging

Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach via jannie@leefstijlplanvoorjou.nl.

https://www.leefstijlplanvoorjou.nl is een website van Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach. Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach is als volgt te bereiken: Adres: Dorpsstraat 54, 6617 AE Bergharen.
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 69618399
Telefoon: 06 – 30718140

E-mailadres: jannie@leefstijlplanvoorjou.nl

8. Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach, verzoekt Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach je om zo snel mogelijk contact met Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach op te nemen via jannie@leefstijlplanvoorjou.nl.Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach zal binnen vier (4) weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Jannie Hopman, leefstijl- en loopbaancoach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update. (Laatste wijziging dd. 28-5-2018).