Integrale vitaliteitscheck

"Als je van binnen in balans bent, dan zie je dat van buiten."

Een integrale vitaliteitscheck (ook wel gezondheidscheck genoemd) is een effectieve en laagdrempelige start van het aanpakken van (werk-) stress. Dit kan individueel (als particulier) afgenomen worden maar tevens is dit een mooie start of onderdeel van vitaliteitsmanagement binnen organisaties.

Middels deze check wordt voor de deelnemer een totaalbalans opgemaakt van zijn of haar vitaliteit, een nulmeting. Hiervoor vult de deelnemer eerst een aantal vragen in en vervolgens wordt in een persoonlijk gesprek verdere informatie verzameld om vervolgens samen vitaliteitsdoelen vast te stellen. Hiermee maakt de deelnemer een "APK" op. De deelnemer kan zelf bekijken welke vervolgstappen of interventies nodig zijn. Als werkgever kun je samen met de medewerker bekijken welke vervolgstappen of interventies nodig zijn om de medewerker vitaal, bevlogen en duurzaam inzetbaar in zijn werk te houden.

Wat levert dit op:

  • De deelnemer maakt de persoonlijke balans op qua IQ, EQ, FQ, SQ en pro-activiteit (volgens het Balansmodel van MARK) en krijgt daarmee meer inzicht in de eigen vitaliteit.
  • Invullen van vragenlijst vooraf
  • Persoonlijke verdiepende coaching (90 min.)
  • Wat wordt je volgende stap?

De integrale vitaliteitscheck plus opvolgend APK-gesprek is mogelijk als los product maar kan daarnaast onderdeel zijn van de inzet van vitaliteitsmanagement binnen een organisatie. Indien er vitaliteitsdoelen opgesteld worden, kan dit bijvoorbeeld opgevolgd worden door een coachtraject.

Bron: Mark academy

Kijk hier voor meer informatie over Jannie Hopman.

De integrale vitaliteitscheck is zowel in te zetten voor particulieren als voor werkgevers: informeer naar de mogelijkheden.